Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ประชุมจัดสวดพระปริตรมหากุศล

    
      จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประชุมการสวดพระปริตร ฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ มีหน่วยงานราชการและภาครัฐ,เอกชนเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

ได้กำหนดจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงได้จัดให้มีพิธีสวดพระปริตรพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 15.29 น. ณ พระอุโบสถวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ส่วนคำว่า พระปริตร มีความหมายว่า “ต้านทาน ป้องกัน รักษา” เป็นบทสวดที่นำมาจากคาถาพุทธภาษิต พระสูตร บรรดาที่มีอานุภาพในทางต้านทานป้องกันสรรพภัยพิบัติ และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การสวดพระปริตร คือการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเอง ผู้หมั่นสวดพระปริตรจะได้รับผลานิสงส์ต่างๆ เช่น ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตราย มีสุขภาพอนามัยดี และมีอายุยืน ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

“เธอจงเจริญพุทธานุสสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม เพราะผู้เจริญภาวนานี้ จะสมหวังดังมโนรถ”
“อมนุษย์ที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตา ย่อมประสบภัยพิบัติเอง เหมือนคนที่ใช้มือจับคมหอก ย่อมได้รับอันตรายจากหอกนั้น ”


หากประชาชนท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โทร.054-480163

****************************************