Get Adobe Flash player
Home ภารกิจของผู้อำนวยการ

กำหนดการนัดหมาย

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙


ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙


ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙


บริการสารสนเทศ