Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียว

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียว


บริการสารสนเทศ