Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงาน “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓๑” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงาน “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓๑” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐


บริการสารสนเทศ