Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการจังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการจังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ


บริการสารสนเทศ