Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสือบทอดพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสือบทอดพระพุทธศาสนา


บริการสารสนเทศ