Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


บริการสารสนเทศ