Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


บริการสารสนเทศ