Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ๑.กำหนดการ
๒.ระเบียบการ
๓.ใบสมัคร
.เอกสารแจ้งความประสงค์บริจาค
๕. หนังสือลาอุปสมบทโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา


บริการสารสนเทศ