Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรม-ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2560 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรม-ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2560 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา


วันที่ 2 กันยายน 2560 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรม-ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2560 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


บริการสารสนเทศ