Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา (นักธรรมชั้นตรี)

ตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา (นักธรรมชั้นตรี)


ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา นักธรรมชั้นตรี จำนวน 10 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ, วัดรัตนวนาราม อ.เมืองฯ, วัดโพธาราม อ.แม่ใจ, วัดเชียงหมั้น อ.ภูกามยาว, วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้, วัดม่วงชุม อ.ภูซาง, วัดหย่วน อ.เชียงคำ, วัดป่าแขม อ.เชียงม่วน, วัดนาปรัง อ.ปง, และวัดห้วยข้าวก่ำ อ.จุน

บริการสารสนเทศ