Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กราบสักการะพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กราบสักการะพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่ ประกอบด้วยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา, พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา, พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ), พระโพธิญาณรังสี วัดอนาลโยทิพยาราม (ธ) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน


บริการสารสนเทศ