Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดพะเยา

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดพะเยา


วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. จังหวัดพะเยาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


จากนั้น เวลา 16.30 น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


บริการสารสนเทศ