Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดด้วย สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพัฒนาสามเณรต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้สมบูรณ์


บริการสารสนเทศ