Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์หนเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์หนเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย


วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์หนเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะหนเหนือเป็นประธาน ทั้งนี้ มีคณะพระสังฆาธิการหนเหนือ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าร่วมประชุม


บริการสารสนเทศ