Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการวางพานพุ่มดอกไม้สดและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมืองฯ จ.พะเยา ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช'" หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันยุทธหัตถี" (แทนวันที่ 25 มกราคม เนื่องจาก ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถี เดิมที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคม นั้นคลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ


บริการสารสนเทศ