Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวการจัดงานพ่อขุนงำเมืองและงาน "เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา" ประจำปี 2561

งานแถลงข่าวการจัดงานพ่อขุนงำเมืองและงาน "เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา" ประจำปี 2561


บริการสารสนเทศ