Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาส ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาส ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ประกอบด้วยพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์อำเภอเชียงคำ และภูซาง

รุ่นที่ 3 ณ อำคารสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ประกอบด้วยพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์อำเภอเมืองฯ แม่ใจ ดอกคำใต้ และภูกามยาว
บริการสารสนเทศ