Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา และพิธีตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

พิธีตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา และพิธีตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว

จากนั้น เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยแห่ขวนจากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปยังพระอุโบสถกลางน้ำวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


บริการสารสนเทศ