Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา

พิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว


บริการสารสนเทศ