Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย จังหวัดพะเยา

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะข้าราชการร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


บริการสารสนเทศ