Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บริการสารสนเทศ