Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ พศจ.พะเยา เข้าสักการะเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการ พศจ.พะเยา เข้าสักการะเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เข้าสักการะพระเถระผู้ใหญ่ ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ, พระปัญญาพิศาลเถร วิ. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) วัดรัตนวนาราม, พระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดลี, พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และพระครูโสภณ ปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


บริการสารสนเทศ