Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา


บริการสารสนเทศ