Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ