Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)


บริการสารสนเทศ