Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การขับเคลื่อนเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การขับเคลื่อนเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพะเยา


บริการสารสนเทศ