Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2562

พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2562


บริการสารสนเทศ