Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม

พศจ.พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม


บริการสารสนเทศ