Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ในงานประเพณีห้าเป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ประจำปี 2562 ณ วัดลี

พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ในงานประเพณีห้าเป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ประจำปี 2562 ณ วัดลี


บริการสารสนเทศ