Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม

พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม


บริการสารสนเทศ