Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ประจำปี 2562 ณ สนามสอบวัดศรีโคมคำ

การตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ประจำปี 2562 ณ สนามสอบวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ