Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พย.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง

พศจ.พย.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง


บริการสารสนเทศ