Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พย. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดมาติกาบังสุกุลและถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก (ชื่น ปัญญาธรมหาเถร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พศจ.พย. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดมาติกาบังสุกุลและถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก (ชื่น ปัญญาธรมหาเถร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย


บริการสารสนเทศ