Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562


บริการสารสนเทศ