Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


บริการสารสนเทศ