Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

พิธีเททองหล่อพระเจ้าล้านตื้อจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอาจารย์บูชาแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาจภ.6 และพระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาจภ.6 มีอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี