Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดเชียงบาน

ผอ.พศจ.พะเยา บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดเชียงบาน


บริการสารสนเทศ