Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในงานอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) ณ วัดรัตนวนาราม

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในงานอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) ณ วัดรัตนวนาราม


บริการสารสนเทศ