Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่จังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย 2562

พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่จังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย 2562


บริการสารสนเทศ