Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล แด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล แด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


บริการสารสนเทศ