Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

บริการสารสนเทศ