Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562


บริการสารสนเทศ