Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา


บริการสารสนเทศ