Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ