Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562

จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562


บริการสารสนเทศ