Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เอกลักษณ์เมืองพะเยา

เอกลักษ์ณเมืองพะเยา

 ตราประจำจังหวัดพะเยา 
 
 
 

               สัญลักษณ์    เป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำมีลายกนกเปลว บนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูปและมี     ช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง
ความหมาย  หมายถึงรูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่เมืองอันเป็นหลักรวมใจของ ชาวพะเยา ลายกนกเปลวบนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึง ความรุ่งเรืองเบื้องล่างริมของดวงตราเป็นกว๊านพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี และมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งหมายถึงลักษณะของ ความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
 
 คำขวัญประจำจังหวัด
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต  ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
  ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยา  
ชื่อพรรณไม้            สารภีไทย
ชื่อพื้น เมือง            สารภี สร้อยพี ทรพี สารภีแนน สารภีไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์     Mammea siamensis (Miq) Anderson
ชื่อวงศ์                    GUTTIFERAE
ถิ่นกำเนิด               ไทย พบตามป่าเบญจพรรรและป่าดิบทั่วทุกภาคเอเชียเขตร้อน
ลักษณะต้น            ไม้ยืนต้นสูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หนาทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก็ด แตกกิ่งจำนวนมาก
ลักษณะใบ             ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ปลายใบมน
โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาเหนียว และด้าน สีเขียวเข้ม (คล้ายใบกระทิง แต่ขยาดเล็กกว่า) เส้นใบ
ขนาน (แต่เห็นได้ชัดเท่าใบกระทิง)
ลักษณะดอก          เป็นดอกช่อ ออกตามลำต้นและกิ่ง กลีบเลี้ยง 2 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่ กว้าง 0.5 เซนตเมตร เริ่ม
บานเป็นสีขาว ใกล้โรยเป็นสีเหลือง เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก สีเหลืองเข้ม ดอกทะยอยบาน มีกลิ่นหอม
แรงตอนค่ำ ถึงเช้า แล้วร่วง ออกดอกราว มกราคม – มีนาคม
 สีประจำจังหวัดพะเยา   สีบานเย็น
 ที่ตั้งเขตปกครอง
                สภาพทั่วไป
ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็น ป่าเขา ที่ราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 1,550 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศหนาวมากในฤดูหนาวและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน มีเทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาผีปันน้ำ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำยม และแม่น้ำลาว
 
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน   ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
มีเขตระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา  40 ลิปดาตะวันออก    ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก
 

บริการสารสนเทศ