Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่อดีตบุรพกษัตริย์ไทยในสมัยล้านนาและสาธยายมนต์มหาสันติงหลวง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่อดีตบุรพกษัตริย์ไทยในสมัยล้านนาและสาธยายมนต์มหาสันติงหลวง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง


บริการสารสนเทศ