Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะภาค 6

พศจ.พะเยา ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะภาค 6


บริการสารสนเทศ