Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม


บริการสารสนเทศ