Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพะเยา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพะเยา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ